����������������
روان‌شناسی ورزش

روان‌شناسی ورزش

105,000 تومان
بیشتر ...
سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی

145,000 تومان
بیشتر ...
مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

145,000 تومان
بیشتر ...
روزنامه‌نگاری ورزشی

روزنامه‌نگاری ورزشی

125,000 تومان
بیشتر ...
رشد و تکامل کودکان (از تولد تا 5 سالگی)

رشد و تکامل کودکان (از تولد تا 5 سالگی)

75,000 تومان
بیشتر ...
نقش حامیان و شرکاء در بازاریابی ورزشی

نقش حامیان و شرکاء در بازاریابی ورزشی

165,000 تومان
بیشتر ...
محاسبات سوخت و سازی در ورزش

محاسبات سوخت و سازی در ورزش

65,000 تومان
بیشتر ...
اصول سازمان و مدیریت ورزشی

اصول سازمان و مدیریت ورزشی

215,000 تومان
بیشتر ...
کنترل و یادگیری حرکتی - با تاکید رفتاری (ویراست پنجم - 2011)

کنترل و یادگیری حرکتی - با تاکید رفتاری (ویراست پنجم - 2011)

495,000 تومان
بیشتر ...
مفاهیم در یادگیری و کنترل حرکتی

مفاهیم در یادگیری و کنترل حرکتی

75,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

175,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی در طول عمر- هی‌وود (ویراست پنجم - 2009)

رشد حرکتی در طول عمر- هی‌وود (ویراست پنجم - 2009)

350,000 تومان
بیشتر ...
فعالیت بدنی و فیزیولوژی محیط

فعالیت بدنی و فیزیولوژی محیط

175,000 تومان
بیشتر ...
کاربرد SPSS در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

کاربرد SPSS در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

195,000 تومان
بیشتر ...
مراقبت از کودکان خام حرکت

مراقبت از کودکان خام حرکت

115,000 تومان
بیشتر ...
کمک‌های اولیه در ورزش

کمک‌های اولیه در ورزش

155,000 تومان
بیشتر ...

1 2 3 4 5 6 7 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT