اخبار
کتاب بهداشت و ورزش تالیف خانم بهشته نوروزی با قیمت 105000 تومان منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان به تربیت بدنی و ورزش قرار دارد. این کتاب در 12 فصل نگارش یافته است. فعالیت در شرایط جوی مختلف و رعایت موارد بهداشتی (فردی، ورزشی و گروهی) تغذیه و بیماریهای مسری و غیرمسری و نقش ورزش در سنین مختلف از مواردی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
اجرا و پشتیبانی: NikaIT