فهرست کتاب ها
دانشنامه روانشناسی ورزشی

دانشنامه روانشناسی ورزشی

98,000 تومان
بیشتر ...
روانشناسی بالینی ورزش

روانشناسی بالینی ورزش

77,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

26,000 تومان
بیشتر ...
بهداشت ورزش (دکتر برومند و همکاران)

بهداشت ورزش (دکتر برومند و همکاران)

110,000 تومان
بیشتر ...
نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (دکتر همتی و همکاران)

نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (دکتر همتی و همکاران)

105,000 تومان
بیشتر ...
شیوه رزمی بروس‌لی (آموزش تکنیکهای دفاع از خود)

شیوه رزمی بروس‌لی (آموزش تکنیکهای دفاع از خود)

95,000 تومان
بیشتر ...
اصول علمی تمرین با وزنه

اصول علمی تمرین با وزنه

0 تومان
بیشتر ...
ایپ من چهره‌ای از یک استاد کونگ‌فو

ایپ من چهره‌ای از یک استاد کونگ‌فو

0 تومان
بیشتر ...
آموزش دفاع شخصی در کونگ‌فو (چین‌نا)

آموزش دفاع شخصی در کونگ‌فو (چین‌نا)

95,000 تومان
بیشتر ...
اصول سازمان و مدیریت ورزشی

اصول سازمان و مدیریت ورزشی

215,000 تومان
بیشتر ...
کمک‌های اولیه در ورزش

کمک‌های اولیه در ورزش

155,000 تومان
بیشتر ...
روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی

روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی

215,000 تومان
بیشتر ...
آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی

آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی

145,000 تومان
بیشتر ...

اجرا و پشتیبانی: NikaIT