تربیت بدنی (آموزش و پرورش)
آموزش غیرخطی و مدل مهارت‌های ورزشی (اهمیت بازی در حمایت از سواد بدنی

آموزش غیرخطی و مدل مهارت‌های ورزشی (اهمیت بازی در حمایت از سواد بدنی

215,000 تومان
بیشتر ...
تربیت بدنی ویژه (برای دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور)

تربیت بدنی ویژه (برای دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور)

155,000 تومان
بیشتر ...
تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاه‌های کشور)

تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاه‌های کشور)

175,000 تومان
بیشتر ...
روش‌های آموزش و تدریس تربیت بدنی (ویراست دوم)

روش‌های آموزش و تدریس تربیت بدنی (ویراست دوم)

235,000 تومان
بیشتر ...
آموزش مسئولیت‌پذیری از طریق فعالیت‌های جسمانی

آموزش مسئولیت‌پذیری از طریق فعالیت‌های جسمانی

135,000 تومان
بیشتر ...
طناب بازی

طناب بازی

85,000 تومان
بیشتر ...
استعدادیابی در ورزش

استعدادیابی در ورزش

295,000 تومان
بیشتر ...
استعدادیابی ورزشی

استعدادیابی ورزشی

155,000 تومان
بیشتر ...
بازیهای فعال برای کودکان

بازیهای فعال برای کودکان

95,000 تومان
بیشتر ...

اجرا و پشتیبانی: NikaIT