مدیریت ورزشی
پژوهش در ورزش ها (همراه با راه حل تحلیلی با استفاده از SPSS)

پژوهش در ورزش ها (همراه با راه حل تحلیلی با استفاده از SPSS)

395,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت رویدادها و سابقات ورزشی

مدیریت رویدادها و سابقات ورزشی

200,000 تومان
بیشتر ...
شش سیگما و کنترل کیفیت در سازمانهای ورزشی

شش سیگما و کنترل کیفیت در سازمانهای ورزشی

250,000 تومان
بیشتر ...
برند ورزشکار (راهنمای ساده برای ورزشکاران علاقه‌مند به ساخت برند و نحوه بهره‌برداری از آن)

برند ورزشکار (راهنمای ساده برای ورزشکاران علاقه‌مند به ساخت برند و نحوه بهره‌برداری از آن)

65,000 تومان
بیشتر ...
تربیت بدنی ویژه (برای دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور)

تربیت بدنی ویژه (برای دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور)

155,000 تومان
بیشتر ...
تحلیل عملکرد در ورزش‌های تیمی

تحلیل عملکرد در ورزش‌های تیمی

195,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت بازاریابی - خلق ارزش بلندمدت

مدیریت بازاریابی - خلق ارزش بلندمدت

325,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت منابع انسانی در ورزش و اوقات فراغت

مدیریت منابع انسانی در ورزش و اوقات فراغت

275,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

150,000 تومان
بیشتر ...
واژه نامه ورزش

واژه نامه ورزش

550,000 تومان
بیشتر ...
روش‌های آموزش و تدریس تربیت بدنی (ویراست دوم)

روش‌های آموزش و تدریس تربیت بدنی (ویراست دوم)

235,000 تومان
بیشتر ...
مبانی مدیریت ورزش

مبانی مدیریت ورزش

165,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی

مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی

400,000 تومان
بیشتر ...
برندهای فوتبال

برندهای فوتبال

155,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت فوق برنامه و ورزشهای تفریحی

مدیریت فوق برنامه و ورزشهای تفریحی

425,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت باشگاه ورزشی

مدیریت باشگاه ورزشی

325,000 تومان
بیشتر ...

1 2 3 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT