رفتار حرکتی
رشد حرکتی در طول عمر - گابارد (ویراست 8 - سال 2022)

رشد حرکتی در طول عمر - گابارد (ویراست 8 - سال 2022)

495,000 تومان
بیشتر ...
پژوهش در ورزش ها (همراه با راه حل تحلیلی با استفاده از SPSS)

پژوهش در ورزش ها (همراه با راه حل تحلیلی با استفاده از SPSS)

395,000 تومان
بیشتر ...
هوش مصنوعی در تحلیل عملکرد ورزشی

هوش مصنوعی در تحلیل عملکرد ورزشی

300,000 تومان
بیشتر ...
فعالیتها و بازیهای کم هزینه ساده برای یادگیری حسی - حرکتی

فعالیتها و بازیهای کم هزینه ساده برای یادگیری حسی - حرکتی

200,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی کارکردی در طول عمر

رشد حرکتی کارکردی در طول عمر

300,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی (ویرایش سوم) چ12

رشد حرکتی (ویرایش سوم) چ12

185,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی در طول عمر (ویراست هشتم 2022)

رشد حرکتی در طول عمر (ویراست هشتم 2022)

495,000 تومان
بیشتر ...
آموزش غیرخطی و مدل مهارت‌های ورزشی (اهمیت بازی در حمایت از سواد بدنی

آموزش غیرخطی و مدل مهارت‌های ورزشی (اهمیت بازی در حمایت از سواد بدنی

215,000 تومان
بیشتر ...
درک رشد حرکتی (اطفال، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان) ویراست هشتم 2021

درک رشد حرکتی (اطفال، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان) ویراست هشتم 2021

675,000 تومان
بیشتر ...
تربیت بدنی ویژه (برای دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور)

تربیت بدنی ویژه (برای دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور)

155,000 تومان
بیشتر ...
تحلیل عملکرد در ورزش‌های تیمی

تحلیل عملکرد در ورزش‌های تیمی

195,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی انسان (ویرایش هشتم)

رشد حرکتی انسان (ویرایش هشتم)

310,000 تومان
بیشتر ...
عوامل موثر بر رشد حرکتی

عوامل موثر بر رشد حرکتی

275,000 تومان
بیشتر ...
تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاه‌های کشور)

تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاه‌های کشور)

175,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی در طول عمر - گابارد (ویراست هفتم - 2016)

رشد حرکتی در طول عمر - گابارد (ویراست هفتم - 2016)

495,000 تومان
بیشتر ...
واژه نامه ورزش

واژه نامه ورزش

550,000 تومان
بیشتر ...

1 2 3 4 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT