کتاب آموزش فول کنتاکت کیک‌بوکسینگ از استاد میثم مرادی چاپ و در اختیار علاقمندان قرار دارد. تلفن سفارش کتاب 77525682 انتشارات علم و حرکت

کتاب آموزش فول کنتاکت کیک‌بوکسینگ از استاد میثم مرادی چاپ و در اختیار علاقمندان قرار دارد. تلفن سفارش کتاب 77525682 انتشارات علم و حرکت

اجرا و پشتیبانی: NikaIT