کتاب رشد حرکتی در طول عمر (ویراست هفتم - 2016) تالیف کارل پی. گابارد با ترجمه دکتر محمود شیخ با همکاران منتشر شد و در معرض فروش قرار گرفت!

کتاب رشد حرکتی در طول عمر (ویراست هفتم - 2016) تالیف کارل پی. گابارد با ترجمه دکتر محمود شیخ با همکاران منتشر شد و در معرض فروش قرار گرفت!

اجرا و پشتیبانی: NikaIT