اخبار
ویراست دوم کتاب اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی تری مک موریس با ترجمه آقایان دکتر رسول حمایت طلب، دکتر کاوس صالحی و دکتر عبدالله قاسمی منتشر شده و در دسترس علاقمندان گرایش رفتار حرکتی قرار دارد! این اثر ترجمه ویراست دوم کتاب تری مک موریس با عنوان اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی است که در سال 1397 توسط نشر علم و حرکت چاپ و منتشر شده است و در کتابفروشیهای معتبر فروش آثار تربیت بدنی (فجر تهران، خوارزمی، زبانکده خاطره (مشهد) و همچنین سایت نشر علم و حرکت در دسترس علاقمندان این کتاب قرار دارد.
 
 
اجرا و پشتیبانی: NikaIT