کتابهای سایر همکاران
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

26,000 تومان
بیشتر ...
فنون مبارزه (کیوکوشین)

فنون مبارزه (کیوکوشین)

30,000 تومان
بیشتر ...
هاتا یوگا - یوگای کامل بدنی (همراه با CD)

هاتا یوگا - یوگای کامل بدنی (همراه با CD)

40,000 تومان
بیشتر ...
بهداشت ورزش (دکتر برومند و همکاران)

بهداشت ورزش (دکتر برومند و همکاران)

25,000 تومان
بیشتر ...
ضعف های عضلانی و 1000 تمرین حرکت اصلاحی (فرحناز حیدری)

ضعف های عضلانی و 1000 تمرین حرکت اصلاحی (فرحناز حیدری)

30,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت ایمنی استادیومهای ورزشی (دکتر رضوی و همکاران)

مدیریت ایمنی استادیومهای ورزشی (دکتر رضوی و همکاران)

35,000 تومان
بیشتر ...
نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (دکتر همتی و همکاران)

نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (دکتر همتی و همکاران)

55,000 تومان
بیشتر ...
نظارت و ارزشیابی در ورزش (دکتر عیدی و همکاران)

نظارت و ارزشیابی در ورزش (دکتر عیدی و همکاران)

65,000 تومان
بیشتر ...
حرکات اصلاحی پیشرفته (از تئوری تا عمل)

حرکات اصلاحی پیشرفته (از تئوری تا عمل)

75,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

20,000 تومان
بیشتر ...
واژه نامه ورزش

واژه نامه ورزش

75,000 تومان
بیشتر ...
راهنمای مدیریت ورزشی

راهنمای مدیریت ورزشی

115,000 تومان
بیشتر ...
حرکت شناسی (ویراست جدید)

حرکت شناسی (ویراست جدید)

40,000 تومان
بیشتر ...
عصب شناسی حرکت انسان

عصب شناسی حرکت انسان

بیشتر ...

تماس با ما

  • آدرس : تهران، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، خیابان مقدم ، پلاک 79، طبقه 3
  • تلفن : 02177525684
  • ایمیل: info@elmoharekat.com
اجرا و پشتیبانی: NikaIT