مدیریت ورزشی
مبانی مدیریت ورزش

مبانی مدیریت ورزش

27,500 تومان
بیشتر ...
مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی

مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی

55,000 تومان
بیشتر ...
برندهای فوتبال

برندهای فوتبال

17,500 تومان
بیشتر ...
مدیریت فوق برنامه و ورزشهای تفریحی

مدیریت فوق برنامه و ورزشهای تفریحی

59,500 تومان
بیشتر ...
مدیریت باشگاه ورزشی

مدیریت باشگاه ورزشی

49,500 تومان
بیشتر ...
مدیریت مسابقات ورزشی

مدیریت مسابقات ورزشی

25,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت به شیوه انگلیسی

مدیریت به شیوه انگلیسی

15,000 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی

15,000 تومان
بیشتر ...
فرهنگ جامع مدیریت ورزشی (دوسویه)

فرهنگ جامع مدیریت ورزشی (دوسویه)

29,500 تومان
بیشتر ...
آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

32,500 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: سنجش و اند‌‌ازه‌گیری

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: سنجش و اند‌‌ازه‌گیری

40,000 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکت‌شناسی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکت‌شناسی

40,000 تومان
بیشتر ...
روابط عمومی ورزشی

روابط عمومی ورزشی

55,000 تومان
بیشتر ...
سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی

35,000 تومان
بیشتر ...
مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

32,500 تومان
بیشتر ...
روزنامه‌نگاری ورزشی

روزنامه‌نگاری ورزشی

25,000 تومان
بیشتر ...

1 2 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT