فیزیولوژی ورزشی
فعالیت بدنی و تندرستی (ارائه مستندات علمی)

فعالیت بدنی و تندرستی (ارائه مستندات علمی)

45,000 تومان
بیشتر ...
فیزیولوژی انسان (ویراست 2)

فیزیولوژی انسان (ویراست 2)

29,500 تومان
بیشتر ...
ورزش و مدیریت بیماری‌ها

ورزش و مدیریت بیماری‌ها

42,500 تومان
بیشتر ...
آماده‌سازی ورزشکاران جوان

آماده‌سازی ورزشکاران جوان

52,500 تومان
بیشتر ...
فیزیولوژی و متابولیسم سلولی فعالیت بدنی

فیزیولوژی و متابولیسم سلولی فعالیت بدنی

29,500 تومان
بیشتر ...
فیزیولوژی قلب و عروق در فعالیت ورزشی

فیزیولوژی قلب و عروق در فعالیت ورزشی

29,500 تومان
بیشتر ...
مفاهیم فیزیولوژی قلبی - عروقی

مفاهیم فیزیولوژی قلبی - عروقی

52,500 تومان
بیشتر ...
آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی

20,000 تومان
بیشتر ...
مقدمه‌ای بر فیزیولوژی ورزش مولکولی

مقدمه‌ای بر فیزیولوژی ورزش مولکولی

65,000 تومان
بیشتر ...
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

82,500 تومان
بیشتر ...
علم تمرین (راهنمای مربیان ورزش‌های تیمی)

علم تمرین (راهنمای مربیان ورزش‌های تیمی)

42,500 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی

15,000 تومان
بیشتر ...
تغذیه ورزشی پیشرفته

تغذیه ورزشی پیشرفته

72,500 تومان
بیشتر ...
اصول علمی تمرین با وزنه

اصول علمی تمرین با وزنه

32,500 تومان
بیشتر ...
آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

32,500 تومان
بیشتر ...
اصول مقدماتی فعالیت‌های بدنی

اصول مقدماتی فعالیت‌های بدنی

32,500 تومان
بیشتر ...

1 2 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT