آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
حرکات ممنوعه در تمرینات ورزشی

حرکات ممنوعه در تمرینات ورزشی

52,500 تومان
بیشتر ...
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

82,500 تومان
بیشتر ...
یادگیری و کنترل حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

115,000 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی

15,000 تومان
بیشتر ...
کاربرد نواربندی و بریس

کاربرد نواربندی و بریس

22,500 تومان
بیشتر ...
آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

32,500 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: سنجش و اند‌‌ازه‌گیری

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: سنجش و اند‌‌ازه‌گیری

40,000 تومان
بیشتر ...
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکت‌شناسی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکت‌شناسی

40,000 تومان
بیشتر ...
سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی

35,000 تومان
بیشتر ...
مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

32,500 تومان
بیشتر ...
کنترل و یادگیری حرکتی

کنترل و یادگیری حرکتی

115,000 تومان
بیشتر ...
کمک‌های اولیه در ورزش

کمک‌های اولیه در ورزش

32,500 تومان
بیشتر ...
بیومکانیک ورزش و تمرین

بیومکانیک ورزش و تمرین

69,500 تومان
بیشتر ...
اطلس عضلات اسکلتی

اطلس عضلات اسکلتی

32,500 تومان
بیشتر ...
راهنمای کامل آسیبهای ورزشی

راهنمای کامل آسیبهای ورزشی

89,500 تومان
بیشتر ...
آسیبهای ورزشی (راهنمای مربیان و ورزشکاران)

آسیبهای ورزشی (راهنمای مربیان و ورزشکاران)

37,500 تومان
بیشتر ...

1 2 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT