رفتار حرکتی
رشد حرکتی در طول عمر (ویراست هفتم - 2016)

رشد حرکتی در طول عمر (ویراست هفتم - 2016)

75,000 تومان
بیشتر ...
آثار و نظریه‌های یادگیری حرکتی

آثار و نظریه‌های یادگیری حرکتی

45,000 تومان
بیشتر ...
اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی (ویراست دوم)

اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی (ویراست دوم)

65,000 تومان
بیشتر ...
مبانی ارزش‌ها و اخلاق در ورزش

مبانی ارزش‌ها و اخلاق در ورزش

22,500 تومان
بیشتر ...
آموزش مسئولیت‌پذیری از طریق فعالیت‌های جسمانی

آموزش مسئولیت‌پذیری از طریق فعالیت‌های جسمانی

25,000 تومان
بیشتر ...
ارزیابی و اندازه گیری حرکات انسان

ارزیابی و اندازه گیری حرکات انسان

65,000 تومان
بیشتر ...
یادگیری و کنترل حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

35,000 تومان
بیشتر ...
یادگیری و کنترل حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

49,500 تومان
بیشتر ...
نظریه های رشد حرکتی و نقد آنها

نظریه های رشد حرکتی و نقد آنها

32,500 تومان
بیشتر ...
یادگیری و عملکرد حرکتی (ویراست 2014)

یادگیری و عملکرد حرکتی (ویراست 2014)

59,500 تومان
بیشتر ...
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

35,000 تومان
بیشتر ...
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

82,500 تومان
بیشتر ...
یادگیری و عملکرد حرکتی

یادگیری و عملکرد حرکتی

69,500 تومان
بیشتر ...
یادگیری و کنترل حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

115,000 تومان
بیشتر ...
رشد هماهنگی حرکت در کودکان

رشد هماهنگی حرکت در کودکان

45,000 تومان
بیشتر ...
کنترل حرکتی انسان

کنترل حرکتی انسان

82,500 تومان
بیشتر ...

1 2 3 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT